werotoets ‘mijn gemeente’


Op 3 maart plannen we werotoets over thema ‘mijn gemeente’.

In het boekje  staan de belangrijke zaken aangeduid.

De kinderen moeten over Oostkamp in hun gemeentekrantje leren. Ook in

hun Mikadoboek p.60-61 best eens herhalen.

Ze krijgen voorbeeldvragen mee volgende week om de toets te oefenen.