Werotoets ‘huizen in de straat’ pas na de vakantie!


Toets staat gepland op donderdag 25 april. De kinderen krijgen weer een blaadje mee met richtvragen ter voorbereiding van de toets.