werotoets ‘mijn gemeente’


Op 14 maart plannen we werotoets over thema ‘mijn gemeente’.

In het boekje  staan de belangrijke zaken aangeduid in fluo.

De kinderen moeten over Oostkamp in hun gemeentekrantje leren. Ook in

hun Mikadoboek p.60-61 best eens herhalen.

Ze krijgen voorbeeldvragen mee volgende week om de toets te oefenen.